Vaccinationer för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas att ta del av det nationella vaccinationsprogrammet. Från nyföddhetsperioden fram till skolstart är det BVC som är ansvariga för att erbjuda barnet detta därefter elevhälsan. Vi på Mama Mia BVC erbjuder er självklart att ta del om ni önskar följa rekommendationen.

Alla vaccinationer är frivilliga och det är barnets vårdnadshavare som tar beslut kring detta. Vi på Mama Mia BVC informerar alla kring detta och känner du att du önskar ytterligare information, eller att få information från en av våra andra professioner så säg gärna till så hjälper vi er gärna med det.  

Alla vaccinationer är helt kostnadsfria.  

Under tiden som barnet går på BVC kommer hen att bli erbjudan vaccin mot:

 • Difteri 

 • Kikhosta 

 • Stelkramp 

 • Polio 

 • Haemophilus influenzae typ b (Hib) 

 • Pneumokocker 

 • Mässling 

 • Påssjuka 

 • Röda hund 

 • Rotavirus 

 • Hepatit B 

Om det finns en önskan från vårdnadshavare att vaccinera mot sjukdomar som inte ingår i det nationella programmet kan vi på Mama Mia gärna hjälpa er vart ni då kan vända er.  

Här nedan finner ni fördjupad information kring bland annat sjukdomarna som det vaccineras emot, hur barnet kan förberedas, hur själva vaccinationen går till samt eventuella biverkningar som kan uppkomma.  

Och kom ihåg, inga frågor eller funderingar är fel, ta gärna upp dem när ni besöker Mama Mia BVC.  

Fördjupad information: 

Barnvaccinationsprogrammet: Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn - Folkhälsomyndigheten

Vaccinationer för barn, hur går det till: Vaccinationsprogrammet för barn - 1177
Vårdguiden
  

Vanliga frågor

När ges första vaccinet?

Om vi ska ut och resa behöver vi ta några andra vaccin eller tänka på något annat kring det?

Kan jag som förälder förbereda något inför mitt barns vaccination på BVC?

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss