Graviditet ·

Graviditet och överviktsoperationer

Bilden beskriver en gravid kvinna som står upp och håller en hand på sin mage.

Personer som är gravida och som har genomgått en så kallad överviktsoperation blir allt vanligare idag. Det görs cirka 5000 Gastric Bypass och Sleeve Gastrectomy, så kallade Gastric Sleeve, i Sverige per år. Och cirka 1 procent av Sveriges befolkning har i nuläget gjort en sådan operation.

Övervikt och graviditet

Övervikt kan innebära att det är svårare att bli gravid. Det kan också innebära ökad risk för bland annat havandeskapsförgiftning eller graviditetsdiabetes under en graviditet. Det inte ovanligt att man vill göra en operation för att man vill öka chanserna till att bli gravid. Kanske har man försökt bli gravid under en längre tid.

Om du har gjort en operation

Om du tidigare har gjort en Gastric Sleeve eller Gastric Bypass rekommenderar vi att du inte är i en viktminskningsfas när du försöker bli gravid. Helst ska du ha nått din målvikt och varit viktstabil i minst ett år innan du blir gravid. På operationsklinikerna är man noga med att informera om att man bör ha ett bra preventivmedel inför operation. Detta kan du naturligtvis få hjälp med av din barnmorska hos oss.

Om du blir gravid och fortfarande går ner i vikt ökar det risken för fostret att inte få den näring den behöver under graviditeten. Risken ökar även för besvär i magen/tarmarna hos dig som gravid. Det finns däremot kvinnor som blir gravida relativt snabbt efter operationen och det brukar gå bra, men då behöver specialistmödravården på förlossningsklinik göra kontroller. Det bästa är att du avvaktar med graviditet tills du nått din målvikt och du har vant dig vid dina nya rutiner.

Extra kontroller under graviditet

Om man som gravid gjort en viktminskningsoperation görs det extra kontroller under hela graviditeten. Detta kan skilja sig mellan olika regioner. Man erbjuds blodprover utöver de vanliga blodprover som gravida erbjuds. Blodproverna kan visa om man har vitamin- eller mineralbrist. Det är väldigt viktigt att man fortsätter ta sina vitamin- och mineraltillskott under hela sin graviditet och ibland kan man behöva extra tillskott av till exempel järn. Man kan också behöva magsyrahämmande läkemedel som till exempel Omeprazol.

Under graviditeten erbjuds man tillväxtkontroller genom ultraljud av fostret för att säkerställa att fostret får den näring den behöver. Vissa kvinnor kan visa tecken på malnutrition, alltså att man inte får i sig näring som man ska. Det kan vara svårt att äta och många besväras av halsbränna, förstoppning och/eller smärta från magen. Det i sin tur kan också påverka fostrets tillväxt.

Vid förlossning

En förlossning för dig som har gjort en överviktsoperation kan planeras på samma sätt som för andra. Personal på barnmorskemottagningar och förlossningskliniker är vana vid graviditet och överviktsoperationer och vi har bra rutiner för omhändertagandet av dessa kvinnor.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, barn- och kvinnohälsa, psykiatri och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab