Om oss

Mama Mia är Skandinaviens största privata aktör inom barnavård och sexuell och reproduktiv hälsa. Vi har över 300 personer anställda inom företaget. Våra mottagningar finns på många ställen i Stockholm, Järna, Skåne och Uppsala.

Vi finns med under hela livet

Våra verksamheter omfattar:                 

 • Barnmorskemottagningar

 • Graviditetsvård

 • Cellprovtagning

 • Preventivmedelsrådgivning

 • Provtagning för könssjukdomar

 • Klimakterierådgivning

 • Barnhälsovård

 • Amningsmottagning

 • Gynekologisk mottagning

 • Citymottagningen för Sexuell Hälsa

 • Preventivmedelsrådgivning

 • Provtagning för könssjukdomar

 • Rådgivning för sexuell smärta

 • Sexualrådgivning

Vår verksamhet bygger på lång erfarenhet med start 1988 av grundaren Christina Wahlström och har under åren växt till den omfattande verksamhet det är idag. Vi är stolta över våra
medarbetare och den gedigna kunskapsbank företaget har byggt upp. Många av våra anställda har varit med i företaget under decennier.

Vi bedrivet ett omfattande kvalitets och patientsäkerhetsarbete

Vi strävar efter att i varje vårdmöte tillämpa vår vårdfilosofi. Vårdfilosofin är en gedigen kvalitetsbärare och en riktning, en grund för den enskilde medarbetaren. Med hjälp av
fortlöpande utbildning och ett gott kunskapsutbyte och samarbete med aktörer inom koncernen Prima Vård görs allt för en hållbar patientsäkerhet.

Utvärdering av verksamhet

Det är mycket viktigt för oss att verksamheten fortlöpande utvärderas. Synpunkter, avvikelser och klagomål tas på största allvar och följs upp, dokumenteras och alla medarbetarna håller sig uppdaterade därom. Resultat från enkäter och internkontroller mm sammanställs och rapporteras regelbundet till ledningsgruppen Mama Mia. Verksamheten redovisar årligen en patientsäkerhetsberättelse för samtliga verksamheter.

Miljöcertifierade

Mama Mia är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2006.

Mama Mias vårdfilosofi bygger på självbestämmande och delaktighet

Mama Mia arbetar utefter Dorotea Orems vårdteori som ligger tillgrund för både
filosofi och värdegrund.  Det innebär att vi tror på att människan har egen kunskap om sig själv och en egen vilja och egna resurser som måste tas tillvara. Vi vill skapa ett möte som är fyllt av tillit och delaktighet där det egna självbestämmandet blir centralt. Fokus ligger hos
den som söker vår vård.

Trygg, stödjande & hemtrevlig miljö

Mama Mias mottagningar ska vara hemtrevliga där lugn och varm atmosfär ska råda. Våra medarbetare strävar efter att den besökande ska känna trygghet, få hjälp, stöd och guidning i det den söker för.

Inkludering

Mama Mia bedriver ett genomgripande mångfaldsarbete. Hos oss har alla människor lika värde och vi försöker se alla individuellt eftersom vi alla är olika. Vi lägger stor vikt på minoritets och jämlikhetsarbete.

Kontinuitet

Vi strävar efter kontinuitet, vilket innebär att vi erbjuda så få olika vårdkontakter som möjligt i mötet hos oss. I och med detta finns det en större möjlighet till att se till hela människan och hens behov.  

Tillgänglighet

Vi erbjuder stor tillgänglighet. Oavsett om du får kontakt med oss via telefon, i ett digitalt möte eller i ett möte på en mottagning arbetar vi för att sätta dig i fokus och vara lyhörda för dina behov. 

Vi vill kort sagt att fokus ska vara på just dig som besöker våra mottagningar.

Synpunkter & klagomål

Om du har synpunkter på verksamheten kontakta oss gärna. Du kan förvänta dig svar inom en vecka. Om inte det är möjligt, kommer du få besked om när svar kommer att vara dig tillhanda.

info@mamamia.se

Ägare

Barnmorskegruppen Mama Mia AB ägs sedan 2018 av Nordstjernan och ingår i vårdkoncernen Prima Vård Sverige AB.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, barn- och kvinnohälsa, psykiatri och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab