Om oss

Prima Vårds affärsområden innefattar vårdval och upphandlad verksamhet som består av barnmorskemottagning, husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, BVC, företagshälsovård, psykisk hälsa, barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, psykiatrisk specialistvård för vuxna, beroendevård, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, specialiserad gynekologi och sexuell hälsa. Verksamheterna bedrivs med ständigt minskande miljöpåverkan för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Genom ständiga förbättringar för en minskad miljöpåverkan av det dagliga arbetet ska verksamheterna:

  • hantera avfall ansvarsfullt där källsortering skall vara en norm för hela företaget

  • upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa

  • särskilt beakta läkemedelshantering och läkemedelsförskrivningar

  • vidareutbilda och motivera personalen till att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt

  • hushålla med material, energi och minimera spill

  • göra medvetna leverantörsval genom att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster

  • sträva efter att förbättra resultatet av vårt miljöarbete genom att integrera miljöfrågorna i vårt dagliga arbete och att vid strategiska beslut inkludera miljöaspekter för att förebygga ev miljöpåverkan

  • hålla miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten

  • klara eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning

  • vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med aktuella regioners miljöambitioner

Samtliga Mama Mias verksamheter i Region Stockholm är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Certifikat ISO 14001

Stockholm 2024-02-05

Hugo Lewné
VD Prima VårdVi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab