Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår tjänst. Tjänsten följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med några undantag. Här berättar vi om dem och hur du kan hjälpa oss att göra tjänsten bättre. Här kan du läsa mer om lagen: www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen

Innehåll som inte är tillgängligt

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs på denna sida. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända problem senast 31 december 2021.

Allmänna problem

  • Vissa kontraster är låga.

  • Vissa knappar/länkar har inte namn som beskriver var länken går.

  • Rubrikstrukturen är inte alltid i ordning H1 till H4 utan hoppar ibland över något rubriksteg. För att det ska vara tillgängligt ska det ligga i logisk ordning.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • Det kan förekomma textfärger med för svag kontrast.

  • Det förekommer text som är placerad ovanpå bilder.

  • På flera ställen saknas rätt HTML-element för att kunna läsas av skärmläsare. Alt-texterna behöver gås igenom och struktureras bättre så att skärmläsare fungerar optimalt på hemsidan.

Berätta för oss om du hittar nya problem

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, berätta det för oss så att vi kan förbättra tjänsten.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till: tillganglighet@primavard.se

Kontakta tillsynsmyndigheten DIGG

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för att se till att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem. Här kan du anmäla problem med tillgänglighet: www.digg.se/tdosanmalan.

Hur vi har testat tjänsten

Tjänsten lanserades 2021-06-15. Inför lansering gjorde vi en självskattning och intern test av tillgängligheten. Den senaste granskningen gjordes i juni 2021.

Tjänsten uppdateras löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 2021-06-14.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, barn- och kvinnohälsa, psykiatri och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab