Graviditet ·

Graviditetsdiabetes och sockerbelastning

I Skåne erbjuds alla gravida en undersökning för att se om det finns en risk för att utveckla graviditetsdiabetes. I Stockholm erbjuds endast de som har en ökad risk för det till exempel om du haft graviditetsdiabetes tidigare, du har en förälder eller syskon som har diabetes eller vid t ex övervikt. Undersökningen görs normalt sett kring graviditetsvecka 28, men kan även göras ytterligare en gång i tidig graviditet för vissa. Man måste inte göra det, utan det är ett erbjudande.

OGTT står för Oral GlukosTolerans Test men i vardagsspråk brukar vi kalla det glukosbelastning eller sockerbelastning.

Varför?
Om man har en ökad risk att utveckla diabetes under graviditeten, så innebär det att kroppen inte producerar den rätta mängd insulin som krävs för att bryta ner det socker/kolhydrater som man äter och dricker. Har man inga problem så sköter kroppen detta själv. Men för vissa så bryts alltså inte allt socker ner. Det innebär att en större mängd socker än som normalt finns i blodbanan och går runt i kroppen. Sockret kan gå över moderkakan till barnet och barnet riskerar att få för mycket socker till sig.

En oupptäckt graviditetsdiabetes kan leda till att barnet blir större än normalt i magen och kan födas med ett ökat sockerbehov. Barnet får inte diabetes men kan vara skörare när det är nyfött.

OGTT gör att de allra flesta med graviditetsdiabetes upptäcks i tid och man kan avhjälpa problemet genom att styra den kost som den gravida kvinnan äter och således minska sockertillförseln till barnet i magen.

Hur går det till?
Det bästa sättet att se om man har förhöjd risk att utveckla graviditetsdiabetes är att man tillför en stor mängd socker/snabba kolhydrater och sedan mäter hur kroppen bryter ner det sockret.

Den gravida kommer till mottagningen fastade, vilket innebär att man inte ska äta eller dricka något efter kl 22 på kvällen innan. Innan kl 22 kan man äta och dricka som vanligt. Man får dricka lite vatten om man är väldigt törstig men man får inte äta och inte röka innan undersökningen.

På mottagningen mäts ditt blodsocker genom ett stick i ditt finger. Sedan blir du serverad en söt dryck som ska intas på cirka 10 minuter. Efter det ska man inte äta eller dricka något igen på 2 timmar. Efter de två timmarna så mäts ditt blodsocker återigen. Man får svar på eventuellt ökad risk för graviditetsdiabetes omgående. Är värdet normalt så kontrolleras detta inte igen. Om man har ett litet ökat värde, får man göra om det igen efter en vecka. Och om värdet är högt så får man komma till en barnmorska på sjukhuset/kvinnokliniken som är specialiserad inom graviditetsdiabetes.

Om man fått graviditetsdiabetes
Behandlingen mot graviditetsdiabetes är ofta endast att man äter en kost med mindre kolhydrater än man tidigare ätit. I vissa fall behövs även medicinering, men det är inte så vanligt. En kost med mindre kolhydrater är till exempel att man minskar på vitt bröd, pasta eller ris och man väljer istället fullkornsprodukter och att man helt upphör med söta drycker samt vitt socker såsom godis, kakor etc. Detta får man hjälp med av en dietist.

Om man har graviditetsdiabetes så kontrolleras man extra i slutet av graviditeten med ultraljud och eventuellt fler kontroller hos barnmorska. I vissa delar av landet går man kvar hos sin egen barnmorska men gör extrakontroller på sjukhuset och i andra delar av landet flyttas man över helt, till specialistmödravård på sjukhuset.

Om man som gravid kvinna haft graviditetsdiabetes under en graviditet så blir man, normalt sett, frisk efter att barnet är fött. Dock löper man ökad risk att få det igen vid en eventuell senare graviditet. Men har också en ökad risk att utveckla graviditetsdiabetes typ 2 senare i livet. Barnet har ingen ökad risk för att få diabetes.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss