Barnhälsovård ·

BVC bidrar med goda exempel

Våra BVC enheter är med och bidrar med goda exempel för att utveckla och inspirera barnhälsovården nationellt.

Mama Mia Kista BVC är delaktig i det utökade hembesöksprogrammet i Stockholm
Region Stockholm har infört ett förstärkt föräldraskapsstöd i form av utökat hembesöksprogram i några av regionens mest socioekonomiskt utsatta områden. Programmet genomförs i samarbete mellan barnhälsovården och socialtjänsten för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn.

Mama Mia Livets BVC i Trelleborg arbetar med projektet ”Växa Tryggt”
I Region Skåne införs insatsen Växa tryggt som är ett förstärkt föräldraskapsstöd i samband med utökade hembesök. Insatsen riktas till förstföderskor och genomförs i samverkan mellan barnhälsovården, mödrahälsovården, socialtjänsten och tandvården. Tanken är att förbättra förutsättningarna för barnets hälsa och bidra till en mer jämlik hälsa

Två av våra enheter i Uppsala - Mama Mia Nyby BVC och Uppsala Barncentrum arbetar med projektet ”Barnsäkerhet 2”
Inom barnhälsovården i Region Uppsala pågår ett systematiskt arbete för att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa. Föräldrarna till dessa barn erbjuds stöd i att hantera eventuella problem och risker i hemmiljön. På så vis vill barnhälsovården bidra till en jämlik hälsa och utveckling bland regionens barn. Arbetssättet kallas Barnsäkert 2.

Här kan ni läsa mer om de insatser våra mottagningar har gjort och även fler lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården. Syftet är att lyfta Sveriges barnhälsovård och sprida kunskap med en förhoppning om att det ska kunna inspirera till att fortsätta utveckla barnhälsovården. 

24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården (folkhalsomyndigheten.se) 

Stöd till barnhälsovården — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Du bestämmer vilka cookies som får användas.

Prima Vård Sverige AB och våra digitala samarbetspartners använder cookies på den här sidan. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt.

Följande cookies är valbara för dig:

  • Cookies för att analysera hur vår webbplats används

  • Cookies för annonsering och sociala medier

Läs mer om cookies.

Inställningar för cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information från din webbläsare, mestadels i form av cookies. Det kan vara information om dig, vilka val och sökningar du gör samt information om den digitala enhet som du använder. Informationen används oftast för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Informationen som samlas in om dig används vanligtvis inte för att identifiera dig som individ men syftar ändå till att ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om dessa och för att ändra våra standardinställningar.

Att blockera vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder.

Nödvändiga cookies Alltid aktiv