Barnhälsovård

Mama Mia BVC följer ditt barn, från nyfödd till skolstart. Hos oss står barnet alltid i fokus, där vi ser att föräldrar och eventuella syskon självklart är en viktig del. Hos oss får ni barnhälsovård i lugn och trygg miljö. Besöken sker oftast hos oss på mottagningen men vi erbjuder också hembesök.
Bilden visar en mamma och en bebis som ligger i en säng.

Under de här åren kommer ni att erbjudas besök regelbundet både med en barnhälsovårdssjuksköterska och med en läkare. Som förälder känner du bäst ditt eget barn och vet hur barnet är hemma, på förskolan och tillsammans med kompisar. Vi finns alltid nära om ni behöver stöd eller har funderingar kring ert föräldraskap och ert barn. Är du bekymrad över något som gäller barnets utveckling eller beteende är det bra att prata med BVC. Hos oss är inga frågor och tankar fel.  

Mama Mia BVC - för förälder och barn 

Vårt övergripande mål är att främja barnets hälsa, utveckling och trygghet. En del i det arbetet handlar om att stötta dig som förälder för att utveckla och stärka dig i ditt föräldraskap.   

Det här ingår när ditt barn är listat hos oss på Mama Mia BVC 

  • Erbjudande om hembesök 

  • Regelbundna besök hos er barnhälsovårdssjuksköterska 

  • Hög tillgänglighet både digitalt, via telefon samt fysiskt  

  • Stöttning och guidning i föräldraskapet 

  • Vi är med och följer barnets hälsa, utveckling och livsvillkor över tid 

  • Tvärprofessionellt arbete genom teambesök och konsultation 

  • Regelbundna besök hos läkare och vid behov barnläkare

  • Föräldragrupper 

  • Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet  

  • Nära samarbete med barnmorskemottagning och vårdcentraler 

För att tydligare beskriva barnhälsovårdens roll har vi spelat in en kortare film som du gärna får ta del av.    

Välkommen att hitta den BVC-mottagning som passar er bäst!   

Vanliga frågor

Hur ofta går man till BVC?

Är det BVC som jag vänder mig till när barnet är sjukt?

Kostar det att gå på BVC, ingår vaccinationer eller är det en kostnad?

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab