Cellprovtagning

Alla kvinnor i Sverige erbjuds regelbundet gynekologiskt cellprov. Genom att du gör ditt cellprov kan man tidigt uppräcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Idag finns det två olika sätt att ta sitt cellprov på. Av Region Skåne får du antingen ett självtest hemskickat till brevlådan eller en kallelse till en barnmorskemottagningen. Om du har fått ett självtest och hellre önskar ta det hos din barnmorska så går det bra. Kontakta någon av våra mottagningar. Oavsett hur du fått ditt cellprov är det viktigt att ta det.
tre glada kvinnor

Det är alla kvinnor över 23 år som blir kallade för gynekologisk cellprovtagning och därefter regelbundet under större delen av livet.

Hur tas provet?   

Det gynekologiska cellprovet tas genom att barnmorskan gör en gynekologisk undersökning där man tittar på livmodertappen. Barnmorskan tar en borste och borstar på livmodertappen, och dess mynning, genom detta agerande samlar barnmorskan in celler på borsten och skickar cellerna på analys i en analysvätska. På så sätt får man reda på hur cellerna ser ut och om det finns cellförändringar. Provet gör inte ont men kan vara lite obehagligt.

Vid vissa åldrar kommer endast HPV att analyseras som första metod, därför är hemtest lika tillförlitligt som om du gjorde ett gynekologiskt cellprov hos barnmorskemottagningen. Om du får ett självtest hemskickat till sig, kommer du själv ta provet hemma. Självtest betyder att man undersöker om man har HPV-virus. Man vet idag att en kvinna som utvecklar livmoderhalscancer också har HPV-virus. Hemtestet görs därmed på ett annorlunda sätt än gynekologisk cellprovtagning. Man sticker upp en tops i slidan och snurrar runt och därmed fångas eventuella HPV-virus som finns i slidan. Om svaret visar att man har HPV-virus får man en kallelse från barnmorskemottagningen för att göra ett gynekologiskt cellprov för att se om det finns cellförändringar. Det är långt ifrån alla som har HPV-virus som också har cellförändringar, de flesta har endast HPV-viruset (som många gånger läker ut av sig självt) och då görs inga ytterligare kontroller förrän det, enligt rutin, är dags att ta gynekologiskt cellprov igen.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab