Fosterdiagnostik

Ultraljud och fosterdiagnostik är alltid frivilligt. Det är du som bestämmer om det ska göras eller inte. Ultraljud är en säker metod som inte kan orsaka missfall. Med hjälp av ultraljud går det att granska fostrets innan det är fött. Ultraljudet kan bland annat visa hur många foster det finns, var moderkakan sitter och hur långt graviditeten har gått.

Alla gravida erbjuds ett ultraljud någon gång runt vecka 12 och ytterligare ett runt vecka 18 till 20.  Ultraljudsundersökningen granskar fostrets hälsotillstånd.

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

En kombination av ultraljud där man mäter nackuppklarning (NUPP ) samt tar ett blodprov. Detta gör vi mellan graviditetsvecka 11-14. Blodprovet tas när du har passerat 9 fulla graviditetsveckor. Med hjälp av dessa faktorer räknar vi ut sannolikheten för Downs syndrom samt två andra avvikelser, Trisomi 13 (Pataus syndrom) samt Trisomi 18 (Edwards syndrom).

Provet kan inte ge säkra svar, utan är en sannolikhetsberäkning. Det kan behöva
kompletteras med andra prov. KUB ökar inte risken för missfall. KUB kan du göra på någon av
våra ultraljudsverksamheter.

Läs mer om fosterdiagnostik på 1177

NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) är en form av fosterdiagnostik där man analyserar fritt foster-DNA som finns i den gravida kvinnans blod. NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Testet ger ingen ökad risk för missfall. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse. Testet behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse. Om provet visar att det finns misstanke om en avvikelse på någon av ovanstående kromosomer kommer du att bli rekommenderad att bekräfta svaret med ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Det för att utesluta att det inte är ett falskt positivt svar.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss