Sexolog

Sexualiteten är en viktig del av livet. Oavsett vad sexualitet betyder för var och en av oss så är det en del av att vara människa. Sexuell hälsa handlar om ett säkert och tillfredställande sexliv men också om ett fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande i relation till vår sexualitet.

Sexlusten är föränderlig genom hela livet. Den är komplex och vävs samman av både kroppsliga, själsliga och sociokulturella faktorer.  

Att uppleva en förändrad sexuell lust måste ses i relation till flera faktorer, inte bara medicinska. Det är vanligt att uppleva att lusten kommer och går genom livet och ibland kan det behövas hjälp att hitta tillbaka till den. 

Kriser, sjukdomar och medicinska behandlingar kan förändra förutsättningarna till att praktisera sex. Genom att vidga den egna föreställningen om vad sex kan vara så går det att ha ett rikt och tillfredställande sexliv livet igenom. 

Om du/ni upplever sexologiska problem kan du nu få hjälp av vår sexolog Eva Mossberg. Det kan röra sig om: 

 • Frågor som rör sexualitet, sex och relationer 

 • Nedsatt eller avsaknad av sexuell lust 

 • Erektionsproblem 

 • För tidig utlösning 

 • Orgasmsvårigheter/-förändringar 

 • Torra vaginala slemhinnor 

 • Smärta vid omslutande sex 

 • Vulvo-vaginal smärta 

 • Relationsproblem 

 • Frågor som rör sexualitet, sex och relationer 

 • Nedsatt eller avsaknad av sexuell lust 

 • Erektionsproblem 

 • För tidig utlösning 

 • Orgasmsvårigheter/-förändringar 

 • Torra vaginala slemhinnor 

 • Smärta vid omslutande sex 

 • Vulvo-vaginal smärta 

 • Relationsproblem 

Sexolog Eva Mossberg når du/ni genom att be en läkare att skriva remiss alternativt skriva en egenremiss eller ringa för att boka tid. Eva tar emot er både i Malmö och Helsingborg.

Remissen skickas till:  
Centrumläkarna & Mama Mia Gustavslund
Mangårdsgatan 55
256 67 Helsingborg 

Telefonväxel: 040-619 01 00
Mobil: 042-311 07 59 

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss