Ultraljud under graviditet

Vi är en auktoriserad ultraljudsmottagning. Våra erfarna ultraljudsbarnmorskor och läkare har specialistkompetens och arbetar med den senaste tekniken. Du som är inskriven på någon av våra Mama Mia mottagningar får göra kostnadsfritt ultraljud på någon av våra ultraljudsmottagningar.

Du kan göra ditt ultraljud hos oss även om du går på annan barnmorskemottagning. Be din barnmorska skriva remiss till oss. Du som bor i annat landsting har rätt att söka öppenvård över landstingsgränserna. Du blir då självbetalande, vänligen se prislista. För dig som inte är inskriven på någon barnmorskemottagning i Sverige, eller av annan anledning inte har någon remiss, så kan du beställa ett ultraljud till självkostnadspris.

Inskrivna på Mama Mia och gravida med remiss från annan barnmorskemottagning betalar inte för själva ultraljudet. Inskrivna som önskar extra ultraljud utöver basprogram eller på medicinsk indikation betalar själva för undersökningen enligt priser nedan.

Kostnader för ultraljud

Tidigt ultraljud v 8+0 - v 11+0 900 kr
Tidigt ultraljud v 11+0 - v 13+6 1000 kr
KUB ultraljud ink blodprov 1800 kr
KUB ultraljud tvillingar ink blodprov 2300 kr
RUL/Ultraljud från v 18+0 och framåt 1000 kr
Tillväxtkontroll med ultraljud 1000 kr
NIPT utan ultraljud* 5500 kr
NIPT med ultraljud* 6000 kr
NIPT prov med ultraljud tvillingar* 6500 kr

* Du måste vara gravid i minst vecka 10+0 för att göra NIPT

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

En kombination av ultraljud där man mäter nackuppklarning (NUPP ) samt tar ett blodprov. Detta gör vi mellan graviditetsvecka 12+0 till 13+6. Blodprovet tas när du har passerat 9 fulla graviditetsveckor. Med hjälp av dessa faktorer räknar vi ut sannolikheten för Downs syndrom samt två andra avvikelser, Trisomi 13 (Pataus syndrom) samt Trisomi 18 (Edwards syndrom).
Provet kan inte ge säkra svar, utan är en sannolikhetsberäkning. Det kan behöva kompletteras med andra prov. KUB ökar inte risken för missfall. KUB kan du göra på våra ultraljudsverksamheter i Skåne.

Läs mer om fosterdiagnostik på 1177

NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) är en form av fosterdiagnostik där man analyserar fritt foster-DNA som finns i den gravida kvinnans blod. NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Testet ger ingen ökad risk för missfall. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse. Testet behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse. Om provet visar att det finns misstanke om en avvikelse på någon av ovanstående kromosomer kommer du att bli rekommenderad att bekräfta svaret med ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Det för att utesluta att det inte är ett falskt positivt svar.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Du bestämmer vilka cookies som får användas.

Prima Vård Sverige AB och våra digitala samarbetspartners använder cookies på den här sidan. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt.

Följande cookies är valbara för dig:

  • Cookies för att analysera hur vår webbplats används

  • Cookies för annonsering och sociala medier

Läs mer om cookies.

Inställningar för cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information från din webbläsare, mestadels i form av cookies. Det kan vara information om dig, vilka val och sökningar du gör samt information om den digitala enhet som du använder. Informationen används oftast för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Informationen som samlas in om dig används vanligtvis inte för att identifiera dig som individ men syftar ändå till att ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om dessa och för att ändra våra standardinställningar.

Att blockera vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder.

Nödvändiga cookies Alltid aktiv