Barnhälsovård

Vi på Mama Mia BVC vill vara med och bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för ditt barn. Vi sätter din familj och ditt barn i fokus. Vi erbjuder barnhälsovård till alla i en lugn och trygg miljö. Alla som arbetar på Mama Mia BVC har specialistkunskap och vi vill vara med och guida och stötta i föräldraskapet.

Vi inom barnhälsovården är med från nyföddhetsperioden till dess att ditt barn börjar skolan. Ni kommer erbjudas regelbundna besök hos oss på mottagningen men erbjuds även hembesök. Vi utgår från det nationella barnhälsovårdprogrammet. Mama Mia arbetar på uppdrag av region Stockholm men anpassar oss självklart efter ditt barn och er familj.  

Det här ingår när ditt barn är listat hos oss på Mama Mia BVC:

  • Erbjudande om hembesök 

  • Regelbundna besök hos er barnhälsovårdssjuksköterska 

  • Hög tillgänglighet både digitalt och fysiskt 

  • Stöttning och guidning i föräldraskapet 

  • Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet  

  • Föräldragrupper  

  • Mama Mia BVC är med och följer barnets hälsa, utveckling och livsvillkor över tid 

  • Regelbundna besök hos läkare och vid behov barnläkare

  • Nära samarbete med barnmorskemottagning och vårdcentraler 

  • Tvärprofessionellt arbete genom teambesök och konsultation 

För att tydligare beskriva barnhälsovårdens roll har vi spelat in en kortare film som du gärna får ta del av.     

Här kan ni läsa mer om besöken på BVC.
Besök på barnavårdscentralen, BVC - 1177 Vårdguiden
 

Välkommen att hitta den BVC-mottagning som passar er bäst!   

Vanliga frågor

Hur ofta går man till BVC?

Är det BVC som jag vänder mig till när barnet är sjukt?

Är det obligatorisk att gå till BVC?

Kostar det att gå på BVC, ingår vaccinationer eller är det en kostnad?

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss