Cellprovtagning

Alla kvinnor och personer med juridiskt personnummer kvinna kallas från 23-64 år för gynekologiskt cellprov. Provet tas från livmodertappen för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer om de inte behandlas.
tre glada kvinnor

På grund av pandemin 2020 så ändrades kallelseförfarandet. De som har prioriterats är de som kallas för första gången i åldern mellan 23-26 år men också de som vid sista provtagningen testade positivt för HPV utan cellförändringar har fått en kallelse till närmsta barnmorskemottagning. För övriga, när det är din tur att kallas  kommer du få en bokad tid hos barnmorska eller få välja om du vill göra ett självtest hemma.

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab