Föräldragrupper

Vill du träffa föräldrar som är på samma plats som dig i livet?

Alla föräldrar på Mama Mia erbjuds vara med i en föräldragrupp som just du känner dig bekväm i. I föräldragrupperna samtalar vi tillsammans kring bland annat barns utveckling, aktuella ämnen, glädjen i föräldraskap men även utmaningar.  

Vi har flera olika föräldragrupper bland annat för förstagångsföräldrar, flergångsföräldrar, regnbågsfamiljer, självstående grupper samt föräldragrupper på engelska. Vilken grupp passar dig? Saknar du någon grupp tipsa oss gärna.

Välkommen att anmäla dig hos din BVC sjuksköterska!

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss