Barnspecialistmottagning

Vi tar emot barn och ungdomar för specialistvård, uppföljning och utredning hos läkare eller sjuksköterska på remiss från bland annat primärvården och skolhälsovården.

Du behöver remiss för att få komma till vår Barnspecialistmottagning. Hit kommer du med barnmedicinska problem så som astma, allergi, tillväxt, mage, besvär från leder med mera.

För att träffa barnläkare behöver barnet inte vara listad på Uppsala Barncentrum & Vårdcentral, men om barnet är det får ni också tillgång till alla våra övriga resurser.

Vi arbetar i tvärprofessionellt team tillsammans på vårdcentralen med dietist och fysioterapeut och på barnspecialistmottagningen med barnsjuksköterska och barnläkare.

Välkommen att höra av dig till oss för att veta mer.Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss