Vi som jobbar här

Inom Mama Mia träffar ni mycket kompetenta och engagerade barnmorskor, barnsjuksköterskor och distriktssköterskor samt läkare. Vi arbetar efter en etisk plattform som vilar på människovärdesprincipen, dvs att alla människor har lika värde med samma rätt att bli behandlade med respekt. Vi har våra besökares behov i fokus och där vi ska bemöta både varandra och våra besökare på ett respektfullt sätt. Varmt välkomna till oss.

Vi inom barnhälsovården är med från nyföddhetsperioden till dess att ditt barn börjar skolan. Ni kommer erbjudas hembesök vid första besöket, därefter träffar ni BVC-sjuksköterska och läkare på regelbundna besök hos oss på mottagningen. Vi arbetar på uppdrag av region Stockholm och utgår från det nationella barnhälsovårdprogrammet. På Mama Mia anpassar vi oss alltid efter ditt barn och er familjs behov.

Välkomna att kontakta oss om du har ett nyfött barn eller har ett äldre barn du vill lista på Mama Mia Solna BVC. Hos oss är alla välkomna oavsett vart du bor!

Vi är samlokaliserade med Mama Mia barnmorskemottagning och To Care Solna. Vi samarbetar även med övriga vårdenheter som arbetar på uppdrag av regionen. Som till exempel psykologer, barnläkarmottagningar/bumm, barn och ungdomspsykiatrin/bup logopeder, fysioterapeuter, amnings mottagningar och många fler.

Verksamhetschef

Liza Sjöström

BVC-sjuksköterska

Kontakt:

08-12131769

Medarbetare

Liza Sjöström

BVC-sjuksköterska

Kontakt:

08-12131769

Caroline Walter

08-400 245 58

Kontakt:

Katarina Elf

BVC-sjuksköterska

Kontakt:

08-400 221 92

Sandra Grytöyr

08-50649034

Kontakt:

Anna Lund

BVC-sjuksköterska

Kontakt:

08-40022158

Sara Simonsen

BVC-sjuksköterska

Kontakt:

08-40022196

Kim Pham

BVC-Sjuksköterska

Kontakt:

08-40022172

Natalie Petrov

BVC-Sjuksköterska

Kontakt:

08-7898111

natalie.petrov@mamamia.se
Raz Hassan

Barnsjuksköterska

Kontakt:

08-40024558

raz.hassan@mamamia.se

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab