Barnhälsovård, Första tiden med barn ·

Mama Mia Östermalm Familjecentral

Familjecentral syftar här till att fyra verksamheter utökar och till vis del samlokaliserar
sitt samarbete. Förutom Mama Mia deltar även Stadsdelen Östermalms öppna förskola och parklek samt Socialtjänsten. 

Syftet med det utökade samarbetet och familjecentrerade tankesättet är att utveckla arbetssätt och genomföra insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos blivande föräldrar och hos små barn och deras föräldrar.

Behandlare från familjeenheten inom socialtjänsten på Östermalm kommer under en dag i veckan förlägga viss del av sin arbetstid till Mama Mias lokaler på Karlavägen 60. Detta för att skapa enklare vägar för familjerna att nå bästa möjliga hjälp. Regelbundna möten mellan alla fyra olika verksamheter kommer att ske för att främja samarbetet och i sin tur leda till flera gemensamma aktiviteter och kunskapsutbyte mellan verksamheterna. 

Detta gör att vi på Mama Mia Östermalm inte bara kan erbjuda BVC, BMM, gyn, ultraljud, sexuellhälsa, amningsmottagning utan nu också familjecentral under samma tak.

Du kan komma i kontakt med Mama Mia Östermalm genom att kontakta BVC här eller barnmorskemottagningen här.

Varmt välkommen till oss!

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

BrolinWestrell

Vi erbjuder företag stöd vid utveckling, omställning och kris. Stöd för såväl medarbetare och chefer som ledning. Vi finns i Stockholm.

Till BrolinWestrell

Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård.

Läs mer om oss