Vi som jobbar här

Inom Mama Mia träffar ni mycket kompetenta och engagerade barnmorskor, barnsjuksköterskor och distriktssköterskor samt läkare. Vi arbetar efter en etisk plattform som vilar på människovärdesprincipen, dvs att alla människor har lika värde med samma rätt att bli behandlade med respekt. Vi har våra besökares behov i fokus och där vi ska bemöta både varandra och våra besökare på ett respektfullt sätt. Varmt välkomna till oss.

Vi inom barnhälsovården är med från nyföddhetsperioden till dess att ditt barn börjar skolan. Ni kommer erbjudas hembesök vid första besöket, därefter träffar ni BVC-sjuksköterska och läkare på regelbundna besök hos oss på mottagningen. Vi arbetar på uppdrag av region Stockholm och utgår från det nationella barnhälsovårdprogrammet. På Mama Mia anpassar vi oss alltid efter ditt barn och er familjs behov.

Välkomna att kontakta oss om du har ett nyfött barn eller har ett äldre barn du vill lista på Mama Mia BVC. Hos oss är alla välkomna oavsett vart du bor!

Vi är samlokaliserade med Mama Mia barnmorskemottagning. Vi samarbetar även med övriga vårdenheter som arbetar på uppdrag av regionen. Som till exempel psykologer, barnläkarmottagningar/bumm, barn och ungdomspsykiatrin/bup logopeder, amnings mottagningar och många fler.

Verksamhetschef

Caroline Lundström

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Kontakt:

08 506 490 58

Medarbetare

Klara Bellström

BVC Sjuksköterska

Kontakt:

08 506 490 58

Jenny Billgren Hagelin

BVC-Sjuksköterska

Kontakt:

08 506 490 58

Assala Noordeen

BVC Sjuksköterska

Kontakt:

08 506 490 58

Vi hjälper dig när du behöver oss

Mama Mia Hjärta
Mama Mia, Barn- & kvinnohälsa

Vi finns med under hela livet. Hos oss har alla människor samma värde och vi bryr oss om de som kommer till oss.

Till Mama Mia

Mama Mia Hus
Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, barn- och kvinnohälsa, psykiatri och företagshälsovård.

Läs mer om oss

Mama Mia Vårdcentral
Vårdcentral & Rehab

Vi har mottagningar på flera platser i landet. Med lokalt förankrade verksamheter erbjuder vi trygg och nära vård som möter individuella önskemål och behov.

Till vårdcentral & rehab